click here . food stamp fraud attorney . kratom bitcoin

CONTRAFORT, nr. 9-10, 2012. Un număr generos pentru toată lumea. Şi e bine să fie aşa. Gheorghe Calamanciuc, „Armia limbii ruse, la Bălţi” (pag. 2): „Ca orice armată ce se respectă, Armia limbii ruse îşi are echipamentul în deplină ordine: spre deosebire de oastea fragilă a limbii române, care nu dispune de nicio publicaţie (a avut câţiva ani ziarul Primăriei, Vocea Bălţiului, dar a fost lichidat), Armia are trei, cea mai agresivă, mirosind urât a şovinism, fiind ГАЗЕТА, publicaţia filialei din Bălţi a p.c.r.m., într-un tiraj de 50.000 ex. Nu există tarabă ori chioşc bălţean care să nu fie inundat de sute de titluri de ziare, reviste ori cărţi în limba Armiei, prezenţa publicaţiilor, cărţilor în română fiind atât de timidă, că-ţi vine să le plângi de milă. Soldaţii Armiei sunt la straja limbii lor în toate magazinele, la toate întreprinderile şi organizaţiile din urbe, în toate mijloacele de transport. În jumătate de veac de când sunt bălţean, după sosirea democraţilor la putere, am auzit o singură taxatoare de troleibuz anunţând staţiile în limba română. Şi aceea, o doamnă cu un chip frumos şi nobil, era mama scriitorului Ştefan Baştovoi (ieromonah Savatie).”
„Pagini triste dintr-o cronică a Uniunii Scriitorilor” de Vasile Gârneţ. „Sper ca această Adunare Generală să pună capăt ostilităţilor şi să permită Uniunii Scriitorilor să-şi reia activitatea normală. Avem de regăsit cititorul pierdut şi avem de scris nişte cărţi despre timpurile dramatice pe care le trăim…”.
De citişi: „Mariana Codruţ şi cuvintele adevărate”, Vitalie Ciobanu: „E poate uşor neobişnuită decizia autoarei de a reuni între aceleaşi coperte articole de atitudine civică şi pagini de proză sau jurnal, chiar şi deghizate sub forma unor tablete de ziar. Însă dincolo de aparenta incongruenţă tematică şi de tonalitate, ele vorbesc despre integritatea fiinţei gânditoare şi sugerează firescul, spontaneitatea succesiunii, în economia scrisului, a unor impulsuri şi reacţii la provocările lumii, la fel cum se rânduiesc bucuriile şi tristeţea, fericirea şi necazul. Sub condeiul unui scriitor talentat şi subtil, cum este Mariana Codruţ, această materie primă devine aur pur, sedimentează piatra filozofală.” O bună şi generoasă cronică de Gr. Chiper. Cronică de istorie (rubrică) de autorul permanent al publicaţiei Alexandru-Florin Platon: „Minciuna ca mod de existenţă”. „Multe lucruri ar mai fi de spus despre această carte, extrem de interesantă şi pasionantă. Traducerea ei în limba română ar fi deosebit de utilă, întrucît nu numai că ar completa bibliografia unui reputat istoric, cunoscut de mai bine de un deceniu publicului nostru, dar ar întregi şi cunoştinţele noastre despre specificul unei civilizaţii care încă nu se lasă uşor descifrată.”
Versuri, grupaj. Liliana Armaşu. Nu se compromite. Poetă de bună calitate, cu personalitate.
Supliment „Contrafort” – Anul Janusz Korczak (p. 12 – 14).
Marcel Gherman, „Trenduri”, „David Mitchell şi Atlasul norilor”: „După euforia milenaristă de la sfârşitul anilor ’90, realitatea de azi pare să provoace o decepţie profundă. Pământul rămâne bântuit de fantomele războiului, suferinţei şi morţii violente. Seniorii lumii continuă să omoare, să fure şi să mintă în numele „binelui”, reprezentând interesele vicioase ale unor categorii sociale parazitare. Aceste atitudini ipocrite riscă să fie înlocuite de un rău neruşinat, necamuflat, care să-şi arate adevăratul chip în întreaga sa hidoşenie. În pofida acestor fenomene abominabile, se observă totuşi în Lumea Nouă o… frumuseţe stranie. Există mulţi tineri care consideră drept un privilegiu să se fi născut anume în aceste timpuri agitate. Până la urmă, mişcările milenariste şi previziunile apocaliptice sunt atestate oricând şi oriunde, şi se înscriu în ciclurile perpetue ale creaţiei şi distrugerii.”

 

DACIA LITERARĂ, revistă trimisă cu regularitate de prietenii noştri de la Iaşi.

De la Cluj-Napoca primim o excelentă culegere de texte sub auspiciile „Caietelor Echinox” (director Corin Braga), vol. 22, „Imaginaţie, Mythe, Utopie, Raţionalitate”, 2012, un omagiu pentru contribuţia  de referinţă a lui Jean-Jacques Wunenburger în domeniul „filozofiei imaginilor”, fondatorul celebrului „Centre Gaston Bachelard de recherches sur l’imaginaire et la rationalité” de la Dijon.

CRONICAR